فن بیان خوب

چگونه فن بیان خود را قوی کنیم؟

فن بیان مبحثی کلی تر از سخنرانی است، در این مقاله به راهکارهایی اشاره می کنیم تا فن بیان خود را فوی نگه دارید. ادامه مطلب …

خواب در سخنرانی

چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم؟

با راحت شدن دسترسی به اطلاعات با پیشرفت های زیادی که در تکنولوژی داشته ایم، اگر سخنرانی جذابی ارائه ندهید، به زودی هیچ مخاطبی برای شما باقی نخواهد ماند. ادامه مطلب …

ارتباط چشمی

ارتباط چشمی مؤثر در سخنرانی

ارتباط چشمی مؤثر

از جمله اصول اولیه در آداب معاشرت و ارتباطات از جمله در سخنرانی ادامه مطلب …

مسئولیت صددرصدی در سخنرانی

مسئولیت صددرصدی در سخنرانی

در جامعه، متأسفانه مشکل عدم مسئولیت پذیری خیلی وجود دارد و افراد مدام در پی توجیه نرسیدن به اهدافشان به خاطر دیگران هستند. ادامه مطلب …