عادت های نامناسب سخنران

عادت های نامناسب سخنران:

یک سخنران باید مراقب خود باشد. عادت های نامناسب سخنران می تواند همه ی مخاطبین را فراری دهد و همه کار خوب شما را به عنوان یک سخنران تحت الشعاع قرار دهد.

ادامه مطلب …

ترس از صحبت کردن جلوی جمع

ترس از صحبت کردن جلوی جمع

به نظر شما چرا انسان ها از سخنرانی می ترسند؟

چرا انسان ها ترس از صحبت کردن در جمع دارند؟ ادامه مطلب …

معضل پاورپوینت در سخنرانی

معضل پاورپوینت در سخنرانی:

استفاده نادرست از پاورپونت، ارائه شما را بسیار ضعیف نشان می دهد. در این مقاله با معضل پاورپوینت در سخنرانی آشنا می شویم.
ادامه مطلب …

first

اولین کارها در سخنرانی

اولین کارها در سخنرانی

در این مقاله به سه مورد بسیار مهم که قبل از هر ارائه ­ی مؤثری و دراولین کارها برای سخنرانی باید به آن­ها توجه کرد پرداخته می شود. ادامه مطلب …